Give aways og byttehandler

Jo flere der kender din bog, jo endnu flere vil høre om den. Vær ikke bange for at dele bøger ud til meningsdannere, konkurrencer, julekalendere, osv. Stil et kapitel gratis til rådighed for læserne, så de kan få en smagsprøve. Byt dig til omtale og annoncer. Det er måske nemmest med papirbøger og for selvudgiveren. Nogle forlag har svært ved at se fidusen.