Korrektur

Hvor redaktion handler om bl.a. indholdet og intentionen med teksten, så handler korrektur enkelt sagt om den sproglige korrekthed. Man skelner typisk mellem tre slags korrektur:

  • Basal korrekturlæsning – som typisk omfatter rettelse af stavefejl, slåfejl, tegnsætning, grammatiske fejl, manglende eller dobbelte mellemrum og andre småfejl.
  • Sprogrevision – som er en grundigere gennemgang, som bl.a. kan omfatte udlugning i inkonsekvent sprogbrug, gentagelser m.v. og omformulering af meningsforstyrrende sætninger.
  • Sprogoptimering – som er en perfektionering af teksten på alle planer.
Læs Artikler Find Leverandører Spørg på Facebook

ARTIKLER


Om korrektur – af en korrekturlæser

Skrevet af Anne Nielsen den .
Posteret i

Anne Nielsen

At læse korrektur på en tekst bør efter min mening både ske, inden en tekst sendes til sats, samt inden den går endegyldigt i trykken eller udgives som e-bog. Grunden til, at det bør gøres i to omgange, er kort, fordi der i den tekniske omgang med teksten kan opstå nye fejl i teksten. Ikke […]

Læs videre...