Kontrakt vedr. “kommisionssalg”

Man taler populært om at lægge sine bøger “i kommission” hos en boghandler, når man aftaler med denne at han tager dem til salg uden at afregne før der faktisk er solgt eksemplarer af bogen. Men juridisk set er den aftale du skal indgå med boghandleren en Konsignationsaftale. Jeg forklarer forskellen herunder, og vedhæftet finder du endvidere en standardkontrakt (Word) du kan tage udgangspunkt i og et regneark (Excel) du kan benytte som bilag og blot indtaste de konkrete beløb, antal m.v.

Kommission ctr. Konsignation

Ved kommission, i tilfælde hvor der er tale om salg, vil det ofte være mere eller mindre klart at sælger repræsenterer en ”ejer” og at han ved et gennemført salg modtager en ”provision”. Et par anvendelige eksempler herpå er Gallerier, hvor man næppe forventer, at galleriejeren selv har købt alle de udstillede malerier, men at han har dem i kommission fra kunstnerne m.h.p. videresalg. Et andet kan være en brugtvognsforhandler, hvor denne sælger biler som private stiller ind hos ham. Tit vil han have et tydeligt skilt ved sin plads eller forretning, der siger ”biler tages i kommission.

Ved konsignation derimod er det ikke uden videre klart, at f.eks. bogen sælges for fremmed regning. Det fremgår ikke på nogen måde, hvilke bøger boghandleren har købt for sine egne midler og hvilken del af varelageret, der er tilbudt stillet til rådighed af en forfatter/forlag med videresalg for øje. Da der skal opnås beskyttelse imod boghandlerens kreditorer ved en eventuel konkurs skal der opfyldes nogle formkrav, for at forfatteren/forlaget kan beholde sin ejendomsret til såvel usolgte bøger som til ikke afregnede salgssummer.
De er for at opnå retlig beskyttelse følgende:

1) Aftalen skal være beviselig, altså skriftlig.
2) Den skal være indgået senest samtidig med overleveringen af bøgerne.
3) Boghandleren skal i sit lagerregnskab notere, at bogen/bøgerne er i konsignation.
4) Salgssummer, der ikke er afregnede skal holdes separat, f.eks. på en særlig bankkonto, der godt
må være fælles for alle konsignationsvarer, men blot med anmærkning om leverandørens
identitet.
5) Det skal være klart, at forfatteren/forlaget har ejendomsretten til konsignationsvaren.
6) At der føres en vis kontrol med afregningen og med bøgernes tilstedeværelse.

Mange/de fleste boghandlere kender denne handelsform, der jo udvider hans varelager uden at han selv skal investere sine midler, hvilket ellers kan bremse/hæmme forfatterens salg. Til gengæld har forfatteren/forlaget så et finansieringsproblem. Men det er jo en effektiv måde at få gang i salget på. Styres konceptet ordentlig vil enhver fornuftig bank/sparekasse sikkert være med på idéen.

Konsignationssalg er i modsætning til kommission, hvor der gælder en særlig lov, i vidt omfang ulovreguleret. Til gengæld har retspraksis opstillet ovennævnte krav til aftalen for at den har gyldighed overfor boghandlerens kreditorer i øvrigt.

Model-AFTALE vedr. konsignation:
Download og tilpas denne Word-fil ved at tilrette de informationer der er skrevet med rødt – (og vælg så sort for hele dokumentet):  Model-Konsignationsaftale

Model-FAKTURA vedr. konsignation:
Download og tilpas denne Excel-fil ved at tilrette de informationer der er skrevet med rødt – (og vælg så sort for hele dokumentet):  Model Faktura Avance

 

Finn Henriksen
Cand.jur.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *