Månedlig Arkiver: juli 2013

Scrivener – den forfattervenlige version af Word

Scrivener er egentlig bare et skriveprogram. Men det kan noget særligt, fordi det er udviklet specielt til forfattere. En masse af det du kan i andre skriveprogrammer som f.eks. Word, kan du ikke i Scrivener, simpelthen fordi en forfatter sjældent har brug for at lave Word Art eller indsætte tændstikmænd. Til gengæld er de forfatter-essentielle […]

Sådan får du en ISBN-stregkode

af Karsten Pers Hvis din bog skal sælges hos boghandlerne, skal du for det første have et 13-cifret ISBN-nummer til den. Du får din egen ISBN-nummerserie ganske gratis ved henvendelse til Dansk ISBN-kontor under Dansk Biblioteks Center. På deres site kan du læse alt om ISBN. Dernæst skal dette ISBN være visuelt repræsenteret i en stregkode […]

Om betydningen af en lektørudtalelse – en personlig beretning

Den 30. januar 2013 udgav jeg bogen ”En helt almindelig – patchwork – familie” og sendte to eksemplarer til DBC. Jeg var meget spændt på om den ville få en lektørudtalelse. Min første bog fra 2008 fik ikke nogen, og jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at det kunne have stor betydning for […]

Sådan kommer din bog på biblioteket – DBC for dummies

DBC – Dansk Biblioteks Center – er et aktieselskab, der ejes af Kommunernes Landsforening og Staten i fællesskab. DBC har bl.a. til opgave at vurdere de bøger, der udgives med henblik på at vejlede folke- og skolebiblioteker i forbindelse med indkøb af nye bøger og rådgivning af brugerne. Desuden står de for udvikling og drift […]