Sådan kommer din bog på biblioteket – DBC for dummies

DBC – Dansk Biblioteks Center – er et aktieselskab, der ejes af Kommunernes Landsforening og Staten i fællesskab.

DBC har bl.a. til opgave at vurdere de bøger, der udgives med henblik på at vejlede folke- og skolebiblioteker i forbindelse med indkøb af nye bøger og rådgivning af brugerne. Desuden står de for udvikling og drift af DanBib og bibliotek.dk.

Hvis du har udgivet en bog og gerne vil have den ud på bibliotekerne, skal du sende den til DBC i to eksemplarer.

Til at starte med registreres bogen i Dansk Bogfortegnelses ugefortegnelse, som er en liste med bøgernes titel, forlag, forfatter, illustrator, antal sider, ISBN og andre helt faktuelle oplysninger. Hvis man gerne vil vide, hvornår bogen kommer på boglisten, skal man selv holde øje med denne. Man skal regne med op til fire uger efter indsendelsen.

Ugefortegnelsen kan ses her:

http://www.dbc.dk/nationale-opgaver/nationalbibliografi-og-bibliotekskatalogisering/materialer/dansk-bogfortegnelses-ugefortegnelse

(Den kan også være god at holde øje med, hvis man gerne vil have et indblik i, hvad der rør sig på bogmarkedet og hvilke titler der udgives …)

Når DBC modtager bogen vurderes det desuden, om den er biblioteksegnet. Eksempler på bøger der ikke er biblioteksegnede kunne være meget videnskabelige publikationer med svært tilgængeligt indhold, bøger af privat karakter, eller andet der ligger ud over almen interesse.

Kun de bøger, der findes egnet til almindelig biblioteksbrug, kommer i betragtning til at få en materialevurdering.

En række bøger vælges rutinemæssigt fra: Afhængige værker/bilag, citatsamlinger, festskrifter, kiosklitteratur, fagspecifikke bøger, lov- og regelsamlinger, manualer, pjecer, rapporter, udstillingskataloger, letlæsningsbøger med meget lidt tekst, undervisningsmateriale af typen ”taskebøger”, genudgivelser, med mindre der er tale om en nyoversættelse.

Digtsamlinger får som udgangspunkt heller ikke en materialevurdering. Der er dog ganske få undtagelser.

Tegneserier, flerbindsværker, serier af rejsebøger og romanserier får som tommelfingerregel en materialevurdering af de første to bind.

I princippet burde resten af bøgerne få en materialevurdering, men dette har DBC dog ikke midler til. Derfor er det kun ca. halvdelen af de resterende bøger (svarende til ca. 20% af alle udgivelser), der får en såkaldt lektørudtalelse.

Hvordan disse udvælges beror på et skøn af, hvilke bøger der vil have størst interesse for folke- og skolebibliotekerne.

Når en bog er blevet udvalgt til at få materialevurdering læses den af en bibliotekar, der beskriver værket, bedømmer dets anvendelse, målgruppe og niveau, sammenligner bogen med anden relevant litteratur til målgruppen inden for genren/emnet, og som drager en samlet konklusion af bogens kvalitet og anvendelse.

Materialevurderingen er mere nøgtern end en egentlig anmeldelse – selvom den er subjektiv. Den skal altid være fair og vurdere bogen på dens egne præmisser.

Har man har fået en materialevurdering, som man synes er misvisende, har man mulighed for at klage. Bogen vil i givet fald blive vurderet på ny og hvis man får medhold, får man en ny materialevurdering.

Retningslinjerne for materialevurdering/lektørudtalelser kan ses her: http://www.dbc.dk/nationale-opgaver/nationalbibliografi-og-bibliotekskatalogisering/materialer/retningslinjer-for-lektorudtalelser-om-boger

Når bogen har fået en materialevurdering bliver denne automatisk sendt til forlaget.

Materialevurderingerne sendes desuden til de biblioteker og andre offentlige og private virksomheder der abonnerer på denne service. Efter et halvt år bliver materialevurderingen offentligt tilgængelig på bibliotek.dk (ud for den enkelte bog vil der være en knap med titlen ”materialevurdering” og den vil herefter åbne i et nyt vindue).

Når bibliotekerne indkøber bøger, bruger de i høj grad materialevurderingerne som rettesnor (se mit indlæg om betydningen af at få en materialevurdering her), men de bruger også bl.a. medieomtale, herunder anmeldelser i aviser, tidsskrifter m.v. samt anbefalinger fra brugerne.

Personligt mener jeg, at det ville være mere rimeligt, hvis alle biblioteksegnede bøger fik en materialevurdering, men ifølge Hanne Ekström fra DBC er bibliotekerne tilfredse med niveauet og føler sig behørigt informeret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *