Værd at vide om … Modtagelse af ordrelinjer fra Boghandlerne

Forlag og ekspeditioner har mulighed for at tilslutte sig Boghandlerforeningens ordresystem.

Ordresystemet fungerer ved opsamling og automatiseret levering af boghandlernes bestillinger til
forlaget, og det gælder uanset om boghandlerne arbejder i Bogportalen.dk eller i BiBi (Boghandlernes Informations- og Bestillingssystem). Man kan modtage bestillingerne enten pr. e-mail eller som en ordrefil til indlæsning i eget økonomisystem.
Boghandlernes bestillinger ved direkte henvendelse til forlaget via e-mail, telefon, fax, brev eller
forlagets webbutik betegnes ikke som en automatiseret ordreoptagelse.

Hvorfor er det en fordel med en aftale om modtagelse af ordrelinjer?
• Man vil altid modtage entydige og læselige oplysninger om de bestilte udgivelser. F.eks. vil der altid indgå oplysninger om ISBN, titel og evt. særligt bestillingsnummer, sådan at det bliver lettere at identificere den bestilte udgivelse.

• Ordrelinjerne vil blive afsendt på det tidspunkt af døgnet, der passer ind i de øvrige rutiner hos forlag/ekspedition.

• Man undgår nogle af de tidrøvende telefonsamtaler.

• Man mister ikke ordrer pga. problemer med at skabe kontakt pr. brev eller telefon.

• Man mister ikke ordrer pga. “besværet” ved at skulle benytte et andet bestillingssystem.

• Man mister ikke handel som følge af, at nogle internetboghandlere fravælger handel med forlag, der ikke kan modtage automatiserede bestillinger direkte fra BiBi eller Bogportalen.

• Overførslen af forlaget og dets udgivelser til Bogportalen får 1. prioritet i sammenligning med andre forlag.

Hvem kan blive tilsluttet ordresystemet?
Alle forlag og ekspeditioner der anvender ForlagOnline til opdatering af sine udgivelser eller har
indgået en særskilt aftale om levering af opdateringer via opdateringsfiler.

Forlaget skal oplyse én e-mail-adresse, som ordrelinjerne skal sendes til. Vi anbefaler at det er en email-adresse, som ikke er begrænset til en enkelt person, sådan at ordrer ikke forsinkes pga. enkeltpersoners fravær leveret.

Alternativt kan man få leveret ordrelinjerne i et filformat, sådan at de kan indlæses direkte i
forlagets/ekspeditions systemer. Opsætningen af sådan en ordrefil aftales individuelt med henblik
på at levere præcis de oplysninger, der skal til for at modtagers økonomi- og lagersystemer kan
indlæse ordrerne. Ordrefiler sendes til en ftp-server hos modtager. Hvis modtager ikke råder over en
ftp-server, tilbyder vi mulighed for, at man kan hente ordrefilerne på en ftp-server hos os.

Uanset om man ønsker løsningen med ordrer pr. e-mail eller ordrefil, skal der desuden være en email-adresse til forlaget, sådan at vi nemt kan komme i kontakt med forlaget for at orientere om
nyheder, ændringer eller uregelmæssigheder i driften.

Hvad koster det?
Ved modtagelse af ordrelinjerne er der to forskellige modeller, modtagelse pr. e-mail eller pr.
ordrefil. Begge modeller kan anvendes af såvel forlag som ekspeditioner.

Uanset om forlaget kun ekspederer egne udgivelser eller samtidig fungerer som ekspedition for
andre udgivere, så er der en tilslutningsafgift. Denne tilslutningsafgift er en engangsomkostning og
dækker tilslutningen til systemet, orientering til boghandlerne og anden nødvendig starthjælp.

Ekspeditioner kan vokse og indgå aftale om ekspedition for nye forlag. Der er normalt ingen ekstra
omkostninger forbundet med at tilføje sådanne nye forlag til ekspeditionen og dermed en eksisterende ordreaftale.

  Tilslutningsafgift Ordrelinjeafgift Minimumspris
E-mail – Forlagsløsning 750,00 Ingen Ingen
E-mail – Ekspeditionsløsning 750,00 40 øre / linje * 200,00 kr / md.
Ordrefiler – Forlagsløsning 1.500,00 40 øre / linje * 200,00 kr / md.
Ordrefiler – Ekspeditionsløsning 1.500,00 40 øre / linje * 200,00 kr / md.

* Ordrelinjeafgiften falder i forhold til en stigning i mængden af ordrelinjer. En ordrelinje kan være
bestilling på et eller flere eksemplarer af en vare. Ordrelinjeafgiften beregnes ud fra antallet af
ordrelinjer, ikke kvantummet af den bestilte vare.

Kontakt Boghandlerforeningens BogInfo-redaktion med uddybende spørgsmål, enten på telefon
3254 2255 eller e-mail: redaktionen@bogpost.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *