Arnold Buscks samarbejde med NewPub

 

Kære  Newpubber / Indie forfatter / Mikroforlægger

Fra 2. september 2013 kan alle medlemmer af NewPub få deres bøger på hylderne hos Arnold Busck i Købmagergade i København.
Læs denne introduktion først, så finder du til slut et link til vores Guide til at deltage hos Arnold Busck.

Opdateret 13/8 ’13

Baggrund og formål

NewPub og Arnold Busck  har været i dialog hele foråret for både at tænke i lange perspektiver og i konkrete og håndterbare forsøg med henblik på hvordan boghandlere og forfattere/mikroforlæggere kan arbejde sammen i det nye udgivelseslandskab. NewPub har været repræsenteret ved en ad hoc arbejdsgruppe bestående af Eva Maria Fredensborg, Nis Jakob, Henrik Frederiksen, Abelone Glahn og undertegnede. Direktør Helle Busck og to ledende medarbejdere har deltaget fra Buscks side.

Arnold Busck har et ønske om at tilbyde sine kunder litteratur i større bredde og dybde end den der kommer fra de store forlag alene, og for Busck er samarbejdet med NewPub en mulighed for nu at prøve modeller af i en attraktiv skala. NewPub har et ønske om at fremme indie-forfatteres og mikroforlæggeres muligheder på mange planer, og at komme på hylderne og i vinduet hos murstensboghandlerne er, uanset den digitale udvikling, et ønske for rigtig mange. Busck og NewPub har alt i alt et godt udgangspunkt for at søge at skabe en succes sammen.

Formålet med den aktivitet vi melder ud nu er, at teste hvor mange forfattere som virkelig ønsker at være med, hvordan boghandlen kan håndtere et forhåbentlig stort antal bøger som ikke kommer fra de sædvanlige distributionskanaler, hvordan læserne/kunderne tager i mod initiativet, osv. Sidst på efteråret evaluerer vi det hele i mellem alle os som har deltaget og NewPub sammen med Arnold Busck, i forventning om hurtigt at kunne sætte nye og udvidede projekter i søen. Der ligger allerede en stribe idéer og venter.

Vi beder om at alle som deltager tager det hele som den positive test det er, og hjælper til at skabe en succes for både sig selv, for NewPub og for Arnold Busck. Der kan findes smartere forretningsgange, bedre afregningsmodeller og alt muligt andet at forbedre hen ad vejen. Lad os diskutere alt det, når vi evaluerer de foreløbig 10 ugers test vi skal i gang med. Bær over med de besværligheder eller svagheder du måtte finde i de 10 uger. Den alt overskyggende værdi i dette samarbejde vil i første omgang være at vise medierne, bogbranchen og de litterære kulturinstitutioner at Indie og mikro faktisk kan skabe god litteratur – og litteratur som tages alvorligt af forhandlerne.

Sådan foregår det i butikken

Arnold Busck vil fra mandag d. 2. september gøre plads til alle indleverede bøger i en særlig Indie Book sektion på 1. sal i butikken i Købmagergade i København. Samme eftermiddag vil NewPub afholde en event i butikken med temaer omkring forfattergerning, selvudgivelse, mikroforlag m.v.  Arnold Busck udsender endnu en pressemeddelelse op til åbningsdagen.

Arnold Busck afsætter et vindue mod gaden til at præsentere Indie Books samarbejdet og vil have en infostander i stueetagen, som oplyser om hylder og begivenheder på 1. sal.
Der afholdes endnu et NewPub-eftermiddagsarrangement i butikken onsdag d. 18. september.

I forbindelse med de to arrangementer håber vi at mange af I deltagende forfattere og mikroforlæggere vil være tilstede, og Busck er positive overfor at forfatterne løbende er til stede i Indie-sektionen gennem hele perioden for at kunne samtale med kunderne, signere bøger osv. Det er alt sammen noget vi vender tilbage med flere tanker om i løbet af august.

Det vil være helt oplagt at vi benytter de to eventdatoer til at holde NewPub-komsammen og festlighed om aftenen. Det vender vi også tilbage til!

Samtidig med fysiske hylder i Købmagergade planlægger Arnold Busck at oprette en Indie/NewPub sektion på deres webbutik. I første omgang er det alene papirbøger vi tester med, men der arbejdes på at også e-bøger snart kan indgå i samarbejdet.

Sådan kommer du med

Sidst på denne side finder du en trin for trin guide på newpub.dk til hvordan man skal gøre for at deltage. Kort fortalt skal alle deltagere og titler være oprettet i Boghandlerforeningens Boginfo-database, som leverer data til alle boghandlernes butiks-computere (BiBi) og til alle web-boghandler og endvidere skal alle titler have ISBN-numre.  For de fleste etablerede forfattere er dette formentlig allerede på plads.
Dernæst skal du udfylde et Oplysningsskema til Busck om de deltagende titler og du skal signere en kommissionsaftale. Og så vidt muligt inden 1. september skal du have indleveret eller indsendt de bøger som skal sættes til salg. Busck regner med at man indleverer 5-10 eksemplarer af hver titel.

Kommisionsaftale

En helt afgørende forudsætning for at Busck/boghandlerne kan og vil arbejde med mange leverandører uden om de store distributionssystemer er, at der ikke skal forhandles individuelle kontrakter med hver enkelt. Et af målene med denne fase 1 er derfor at finde en model for en kontrakt som begge parter kan acceptere.

Som udgangspunkt indeholdt Arnold Buscks standard kommissionsaftale en afregning med 40% forhandlerrabat, men også en fraskivelse af ansvar for evt. svind (butikstyveri). NewPubs arbejdsgruppe vurderede at svind-klausulen var et problem, både fordi ingen reelt så havde ansvar for bøgerne mens de står i butikken og fordi vi fandt det urimeligt hvis nogle NewPubbere skulle rammes af tab på svind og andre ikke. Løsningen var at øge forhandlerrabatten, så evt. svind dækkes ad den vej, og vi valgte at vægte solidaritet mellem medlemmerne her. Resultatet er at vi til denne testperiode har accepteret en forhandlerrabat på 50%. Vi er til gengæld også af den forventning, at personalet vil være opmærksom på, at der er rigtig fornuftig forretning i at sælge Indie-bøgerne med den rabat. Det bør give medvind i butikken.

Aftalen skal som alt andet evalueres efter Fase 1.

Hvilke bøger kan og bør være med?

Der er som udgangspunkt ikke fra Arnold Buscks side sat nogen grænser for hvilke bøger man kan deltage med. Dvs. at alle typer skøn- som faglitteratur kan indleveres, nye bøger og ældre titler. Blot forventes det at bøgerne er rimeligt producerede og bærer ISBN-nummer. Kunderne skal vise os hvad som fungerer og hvad som ikke gør det.

Vi opfordrer til at også etablerede selvudgivere og mikroforlag som allerede er i distribution til boghandlerne deltager i Indie Book-sektionen. Vi mener det er vigtigt for os allesammen nu virkelig at vise bredden og kvaliteten i det der udgives uden om de store forlag. Ikke for at være i opposition til disse, men simpelthen for at komme i rimelig position i forhold til medier, branche, kulturinstitutioner, støtteordninger m.v.

Note: Hvis du deltager med en titel på Indie Book hylderne, som du allerede har i almindelig distribution til boghandlerne, så vil din bog sagtens kunne sælges både fra Indie-hylderne og fra den sædvanlige plads i boghandlen på samme tid – du får altså ekstra hyldeplads i perioden. MEN i samarbejdsperioden (10 uger i denne fase 1) overgår alt salg af bogen til salg efter kommissionsaftalen! Data-systemet kan ikke rumme at der handles efter forskellige takster på det samme ISBN-nummer.

Forbehold

I hele processen frem til dette samarbejde mellem Arnold Busck og NewPub har vejen været brolagt med overraskelser og udfordringer. Selvom det ’kun’ er forfattere og bøger det handler om, så er bredden og forskellighederne i produkter, arbejdsgange, forventninger, behov osv. betydelige. Der er givet meget vi ikke har gennemskuet eller løst endnu. Det kan derfor også være at vi løbende må justere på planerne og rammerne mens vi gør vores erfaringer hen over efteråret.

 

Læs Arnold Buscks pressemeddelelse om samarbejdet med NewPub her: Indie Books hos Arnold Busck_PRM   (Word fil)

 

Gå videre til  GUIDE til NewPub hos Busck  for at se præcis hvordan du skal gøre for at deltage.

 

 

4 tanker om “Arnold Buscks samarbejde med NewPub

 1. Karen Glistrup siger:

  Hej Karsten og Abelone. Hvor er det altså flot og spændende!
  Jeg er vedvarende imponeret over det store arbejde, I har sat i værk for alle os, der kan ‘noget’, men som har svært ved at finde vej i junglen frem mod synliggørelse og salg af vores bøger. TAK skal I altså have!!!
  Kh Karen

 2. Boris Boll-Johansen siger:

  Det er skide godt og skide spændende dette her! Har selv ret dårlige erfaringer med boghandlerens interesse for det lidt skæve – eller: de hævder at være interesserede, men ‘konkurrencen’ og ‘krisen’ og så videre ..
  Men den selv samme ‘konkurrence’ og ‘krise’ kan jo bevirke et og andet fornuftigt, tilsyneladende, nemlig at man ryster posen og tænker helt forfra. Herligt!

 3. Pingback: Ekbatana » Bøger til salg i Arnold Busck

 4. Cammilla Rysgaard siger:

  Karsten og Abelone,

  I er simpelt hen så seje! Verden bliver bare et bedre sted for os forfattere og vores læsere, der får mulighed for at få nemmere adgang til vores bøger.

  Tak for indsatsen.

  /Cammilla

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.