Pas på med Sagabooks digitalisering

Denne artikel er fra 31/6 2015 til fælles vurdering og kritik. Kommentarer kan leveres i denne Facebooktråd:
https://www.facebook.com/groups/newpub/permalink/901680879875051/

Hvem skal jeg vælge til at digitalisere min bog?

Denne lille introduktion og vurdering er afstedkommet af at forlaget  L&R forleden lancerede en stor kampagne med helsidesannoncer i mange danske aviser. Under navnet Sagabooks er det L&Rs ønske at digitalisere ikke mindre end 15.000 titler – fra papirbog til ebog – over de næste to år. Man kan sikker sige meget godt om at udbuddet af lidt ældre dansk litteratur i ebogsformat nu evt. øges markant. Denne artikel skal dog alene forholde sig til den enkelte rettighedshavers forhold og valg af samarbejdspartner.

Den aftale man p.t. kan downloade og underskrive med L&R er blevet undsagt af de to danske forfatterforeninger. Foreningerne har forhandlinger i gang med L&R om Sagabooks aftale, men de er ikke afsluttede og L&R har lanceret Sagabooks med en traditionel forlagsaftale, som passer dårligt på den konkrete opgave de tilbyder at løfte.

Jeg har til denne artikel inviteret alle NewPubs medlemmer til at bidrage med viden og erfaring og jeg har kontaktet SaxoPublish, eReolen og Sagabooks direkte for at få deres input, samt svar på en række spørgsmål. SaxoPublish og eReolen har svaret på alt. Sagabooks har svaret at de ville deltage, men ikke siden ladet høre fra sig.

Noget kan altså ændre sig når og hvis Sagabooks lægger en ny aftale ud, men på det grundlag vi har i dag, må jeg – lige som de to forfatterforeninger – opfordre til at man afventer den nye aftale. Og den skal være markant bedre end den som foreligger, hvis ikke de fleste fortsat vil være bedre tjent med at finde en anden løsning. Som fx den snart to år gamle model der tilbydes af Saxo/eReolen.

Kort oprids af de to tilbud:

Sagabooks
Sagabooks tilbyder en aftale hvorunder de – på klassisk forlagsmaner – overtager alle rettigheder til digitale udgaver (i min. to år) og står for alle opgaver med udgivelsen. Forfatter/rettighedshaver honoreres med en royaly der starter på 25-27% for de første 3000 eksemplarer som sælges og derefter 50%. Dog kan forlaget yderligere trække ca. 6% for distribution.

I tråd med traditionelle forlagsaftaler kan forlaget yde alt muligt andet – du kan med sikkerhed forvente at de vil lave et nye ebogs-cover samt indtaste basis-informationer (kaldet metadata) om bogen hos distributionskanalen Publizon, men derudover afhænger alle ydelser af forudsætninger man som forfatter ikke har indflydelse på – Sagabooks vil fx markedsføre bogen ”på en måde, der svarer til værkets karakter, afsætningsmuligheder og øvrige omstændigheder”. Så er der ikke lovet for meget.

SAXO/eReolen
Siden efteråret 2013 har eReolen i et fast samarbejde med  SaxoPublish tilbudt en nærmest identisk service. Men til forskel fra Sagabooks bevarer man alle sine rettigheder og fuld kontrol over bogen. Og tjener 100% af nettoprisen på alle salg og biblioteksudlån. Betalingen ligger alene i at man ikke honoreres for de første 75 udlån via eReolen. Og så er man forpliget på også at lægge bogen til salg på Saxo i to år. (Men hvem ville fravælge det?)
Til forskel fra Sagabooks skal man så selv stå for et nye ebogs-cover – hvis man finder det nødvendigt. Papirbogens omslag scannes af SaxoPublish og kan anvendes. Og så skal man selv taste basisinfo om bogen ind i e-distributionen Publizons system. Det er en meget beskeden opgave, og er man i tvivl er vi mange på NewPubs Facebookgruppe der hurtigt kan hjælpe.

Regneeksempler – så lidt skal der sælges før Saxo/eReolens tilbud betaler sig
Sætter vi, at det er nødvendigt med et nyt ebogs-cover og at det koster 1000 kr. at få lavet, og sætter vi så bogen til en udsalgspris på 50 kr., så vil der være gevinst ved at vælge Saxo-eReolens model allerede ved ca. 50 solgte eksemplarer. Og når der har været ca. 100 udlån på eReolen overhaler den model også L&Rs tilbud. Derefter er indtjeningen ca. 4 gange højere med Saxo end med L&R-aftalen. Og man har bevaret sine fulde rettigheder, sætter selv udsalgsprisen osv.

Hvis ebogen går godt og sælges fx 1.500 gange, og nettoindtægten per salg er 10 kr., så er differencen i indtjening mellem de to modeller = 10.500 kr. Indtjening hos Saxo/eReolens er 14.250 kr. mod Sagabooks’ 3.750 kr.

Jeg har forelagt regnestykkerne for L&R, men ikke fået nogen kommentar.

Noget går ikke op
Jeg forsøger ikke at reklamere for Saxo/eReolen, men differencen mellem de to tilbud er så markant, og bevarelsen af rettigheder og kontrol en så åbenlys fordel, at jeg er nødt til at råbe vagt i gevær. Jeg har spurgt Sagabooks hvad det er for typer af titler de mener vil have fordel af at benytte deres tilbud – fx om hvilke salgstal der skal til for at det bliver til forfatterens/rettighedshaverens fordel. Jeg har ikke fået andet svar end at det ikke er alle der har lyst til og mulighed for selv at forestå de opgaver, som ikke er varetaget under aftalen med Saxo/eReolen.

Min umiddelbare konklusion er, at for bøger der har potentiale til at sælge/udlåne mere end nogle få hundrede eksemplarer, så vil det klart kunne betale sig at vælge Saxo/eReolen også selvom man evt. skal lægge lidt penge ud og bruge en time på at få hjælp på Publizon eller NewPub med fx metadata. Bøger der har større potentiale får kun endnu mere (minimum dobbelt) udbytte af den løsning.

Man skal til gengæld vælge Sagabooks hvis man ønsker sin bog lavet til ebog og distribueret til læserne, men absolut intet ønsker at skulle gøre andet end at skrive sit navn på en aftale. Og i øvrigt ingen ønsker og forventninger har til indtjening eller kontrol af nogen art.

Der findes andre måder
De to løsninger jeg her har gennemgået er ikke de eneste. Man kan vælge at stå for hele processen selv. Og der findes andre udbydere der vil varetage dele af opgaverne. Jeg hører meget gerne fra udbydere der ønsker at indgå i en sammenligning.

Denne artikel kan og vil blive rettet i fald nye informationer tilflyder mig. Jeg er afhængig at parternes deltagelse.

 

 

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Whitespace

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *