Debatten raser, om det var en fejl at lave fri prisdannelse på danske bøger. Men som sagerne står, så bestemmer du selv den vejledende udsalgspris på din bog. Det vil sige, at du skal have afregnet udsalgsprisen ex. moms og den den rabat, du tilbyder forhandleren, og så kan forhandleren i øvrigt sælge bogen så billigt eller dyrt, hun vil. Men hvem gælder reglerne for? Hvad er normale rabatsatser? Kan man hindre, at bogen prisdumpes? Og hvad er en god pris for bogen?