Bibliotekspenge er noget, danske forfattere traditionelt har satset på som en væsentlig del af deres (beskedne) indkomst. Når din bog efterspørges af tilstrækkeligt mange på et bibliotek, tager biblioteket skridt til at anskaffe den. Det gør de gennem firmaer, som leverer til bibliotekerne. Er du selvdistributør, kontakter disse forhandlere dig direkte. Distribuerer du via distributionscentralerne (DBK, NCB, Dafolo o.a.), køber bibliotekerne bøger herfra. Bibliotekerne får som regel ikke rabat ved køb af bøgerne.