Forfattere har traditionelt ikke været ret bevidste om, hvad de skrev under på af aftaler med deres forlag, og forlagene har ofte kaldt det et tillidsforhold – det, der eksisterer mellem dem og deres forfattere. Men en god og klar aftale er forudsætning for et trygt og godt samarbejde. Og i tider, hvor pengene er få og udsigterne uklare, er tillid en skrøbelig størrelse. Det er meget bedre at have gennemtænkt sine behov og muligheder, taget sine kampe og lavet en solid kontrakt, før man indgår et samarbejde, end at slås, når først noget går galt, og man bliver uenige. Og sagen er, at forfatterne står langt stærkere i forhandlinger i dag, hvor der er mange veje og partnere at vælge mellem.