Helt grundlæggende for at markedsføre din bog er, at den skal have en hjemmeside, sådan at søgninger på nettet efter dens titel eller efter nøgleord, der er relevante i sammenhæng med din bog, fører til dig og din bog. Hjemmesiden kan være alt fra en enkelt side, der oplyser basal info om bogen, og hvordan man køber den, til et rigt udfoldet online univers med multimedia, brugerinvolvering og meget andet. Under dette afsnit afgrænser vi det til basal hjemmeside, med mulighed for at tilføje nyhedsmail, blog og søgemaskineoptimering. Videre udviklinger kan du læse om under Online markedsføring nedenfor.