Det bliver stadig mere udbredt at inddrage testlæsere i sin skriveproces. Læserne kan være venner, skrivegruppe eller fx læsere af ens nyhedsmail eller blog. Det kan være lægfolk, der repræsenterer bogens målgruppe, eller det kan være fagfæller. Læs om fordele og ulemper: