Måden du vælger at udgive på – selvudgivelse eller forlagsaftale – er afgørende for hvilke produktionsopgaver du må påtage dig ud over at skrive dit manuskript. For at vælge udgivelsesmodel er det vigtigt at du gør dig klart hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige modeller.

Selvudgivelse (100%)

I sin rene (teoretiske) form betyder selvudgivelse, at du påtager dig ALLE opgaver med din bog.  Du skal selv skrive og sikre tilstrækkelig kvalitet i indhold, sprog og korrektur,  du skal illustrere, lave omslag, grafisk tilrettelæggelse, sørge for tryk, e-formattering, m.m. og sørge for at bogen får korrekt isbn, bliver registreret, distribueret osv. at du opgiver indtægter korrekt til moms og skat, osv. osv.  Og endelig skal du markedsføre og sælge din bog.
At tage alt dette på sig vil for de fleste være aldeles uoverskueligt og også meningsløst, og reelt benytter de fleste en eller anden grad af ekstern assistance og rådgivning, og de fleste selvudgivere benytter reelt også assisteret selvudgivelse, som jeg omtaler nedenfor.
Fordelene ved selvudgivelse er bl.a.:
–    Du kan selv bestemme at din bog skal udkomme – ingen kan stoppe dig.
–    Du bevarer alle dine udgivelsesrettigheder, som et forlag fx ville gøre store krav i.
–    Du tjener hele nettoindtægten, hvor du ellers typisk kun vil kunne få 15% i royalty af salget ex moms med en forlagsaftale.
–    Du opbygger indsigt og får fuld kontrol med din egen bog og hele processen, hvor man ellers typisk kan opleve at forlag bestemmer for meget og gør for lidt.
–    Du skal praktisk talt ikke have penge op af lommen, for at udkomme – i Danmark eller hele verden.
Ulemperne ved selvudgivelse er bl.a.:
–    Du skal påtage dig mange flere opgaver end blot at skrive (kan også ses som en fordel)
–    Det er sværere – for den mindre kendte forfatter – at få sin bog anmeldt i dagbladene
–    Det er sværere – for den mindre kendte forfatter – at få sin bog accepteret af de fysiske boghandler.

Selvudgivelse (assisteret )
Du kan dog sagtens være selvudgiver uden at beherske andet end skriveprocessen. Der er masser af freelancere, konsulenter og virksomheder, der kan assistere dig med alt det andet. Du finder mange af dem i NewPubs leverandør-oversigter. Og der er naturligvis dine kolleger her i NewPub-netværket, som altid er klar med råd.
Der dukker hele tiden nye virksomheder og services op, som kan hjælpe dig med meget af det praktiske omkring styring, produktion og udgivelse af din bog. Nogle tilbyder at blot at konvertere dit manus til e-bog og sælge det online, andre tilbyder – mod kontant betaling – alt i forlagsydelser fra redaktionel sparring over korrektur til grafisk produktion og distribution m.m. Det er et serviceområde i hastig udvikling, og vi vil antagelig også snart se forlag byde ind med modeller for assisteret selvudgivelse.

Fordelene ved assisteret selvudgivelse er næsten de samme som ved 100% selvudgivelse, og dertil kommer:
–    Alting går hurtigere når du har professionel assistance
–    Du er sikrere på at få lavet et godt og fejlfrit produkt
–    Du lærer hele forlagsprocessen hurtigere at kende ved at arbejde med professionelle hjælpere og leverandører,
Ulemperne ved assisteret selvudgivelse er selv sagt, at du skal betale for de ydelser du søger hjælp til. P.t. er det typisk at du betaler kontant for timer/ydelser, men man kan godt forestille sig at nogen vil tilbyde at få betaling gennem en royalty-andel. Vær meget opmærksom på hvilke krav dine leverandører og partnere gør i dine rettigheder, eller hvilke rettighedsbetingelser der ligger på fx illustrationer eller andre bidrag til din bog! At have fuld kontrol med sine rettigheder, og fuld råderet over sin bog er kernen i at være selvudgiver.
Find vores liste med leverandører her.
Forlagsudgivelse
At udgive på forlag er den enkleste løsning, hvis altså du kan finde et forlag der vil udgive din bog. Det bliver til gengæld stadig sværere i en tid hvor forlagene er nødt til at satse mere kommercielt end nogensinde før. Har du ikke allerede relationer til forlag eller redaktører, så kan du på de fleste forlages hjemmesider finde en opskrift på hvordan de gerne vil kontaktes, og hvad du skal sende til dem. Observer at forlagene generelt ikke ønsker at modtage færdige manuskripter, men foretrækker at blive involveret mens de stadig kan påvirke bogen.
Fordelene ved forlagsudgivelse  er fx:
–    Det er nemt – når først du har fået et forlag. Det kan til  gengæld tage rigtig lang tid at få.
–    Det kan stadig være en nemmere vej til boghandlernes hylder og avisernes anmeldere. Spørgsmålet er hvor vigtige de parametre er for dig.
Ulemperne er at du afgiver rettigheder og kontrol og at du tjener langt mindre pr. bog (typisk ca. en fjerdedel) i forhold til hvad du gør ved selvudgivelse.
Inden du evt. skriver kontrakt med et forlag, så læs vores anbefalinger og debat om kontrakter her.