E-bøger er ubetinget det letteste og billigste format at udgive. Så snart dit manus er konverteret til fx en e-pub3 fil, kan du lægge den på din blog eller hjemmeside til download. Du kan også uploade filen til et væld af net-boghandler og dermed komme bredere ud med bogen. Hver netboghandel vil have sine egne forretningsbetingelser om prissætning af bogen, fordeling af salgsindtægterne, afregning m.v. Den typiske fordeling af indtægterne er (primo 2013) 70% til dig og 30% til forhandleren, men det kan absolut variere.

Kopisikring af e-bøger er et hyppigt spørgsmål. Find overvejelser i artikelsamlingen og tal erfaringer med kollegerne på NewPub.