Der er stadig mere, der taler for at udgive selv, men selvudgivelse er ikke lige nemt for alle, der følger bestemt mange opgaver med foruden at skrive, og endnu er fx legatordninger, anmeldere og mange fysiske boghandlere ikke helt blevet venner med selvudgiverne. Så hvad du skal vælge, er helt op til hvilken slags bøger du skriver, og hvad du selv har lyst til og mulighed for at påtage dig af opgaver. Hvis du ønsker at udgive på et traditionelt forlag, og du lykkes med det, så tillykke med det. Vi anbefaler dig dog at være meget opmærksom på at lave en rimelig aftale med forlaget. Forlag vil typisk have interesse i at erhverve så mange rettigheder i dit værk som muligt, og din egen interesse bør være kun at afgive rettigheder der, hvor der er konkret formulerede samarbejdsplaner. Læs meget mere under sektionen $jura.