Bliv medlem af NewPublishing fællesskabet

NewPub netværket er åbent for alle forfattere – også ”in spe” – og det er åbent for alle, der på anden måde har aktiv tilknytning til skriveri og bogbranche. Pr. oktober 2022 har vi rundet 3600 medlemmer.

De primære aktiviteter – at dele viden, erfaring og spørgsmål om vores forfattererhverv – sker i vores hovedgruppe på Facebook – og medlemskab vil sige at være meldt ind der.

Når du er optaget i hovedgruppen, kan du søge og blive medlem af vores lokalgrupper og andre grupper. Hver gruppe har sine formål og regler, som du er forpligtet til at læse under punktet “Om” på hver gruppe. Fælles for alle grupper gælder disse grundregler:

§1 – Vi deltager som kolleger. Vi nyder godt af de andres viden og deler uegennyttigt af vores egen.

§2 – Vi udtaler os på baggrund af viden, erfaring og overvejelser – ikke smag, behag og overbevisninger.

§3 – Vi vurderer og dømmer ikke om hinandens bøger og litterære kvaliteter.

§4 – Vi hjælper alle aktivt til at dialogen er faglig og saglig, og at der altid holdes en god og venlig tone.

Søg medlemskab sådan her:

1) Udfyld dette lille indmeldelsesskema (nyt faneblad) som bl.a. viser mig at du er reelt interesseret og også sikrer mod optag af falske profiler.

2) Klik derefter med det samme på knappen “Bliv medlem af gruppe” her på Facebookgruppen.

Når begge dele er gjort, får du en introduktions-mail fra mig og bliver optaget. Jeg ser frem til at have dig med!

Skal man være på Facebook?

Ja, det er nødvendigt at du har en Facebookprofil, for at du kan blive medlem af NewPub. jeg forstår rigtig godt alle mulige forbehold man kan have for Facebook, men Facebook er ganske enkelt den eneste platform der giver mulighed for at så mange kan kommunikere med hinanden.
Jeg ved vi må undvære mulige medlemmer og gode kolleger af den grund, men vi er ikke en forening med et sekretariat, og jeg har ikke mulighed for at servicere dig som ikke bruger Facebook.
Det er muligt at etablere en Facebookprofil, uden at afgive ret meget privat info, så overvej eventuelt om medlemskabet af NewPub kunne være det værd.

Læs også gerne hvorfor jeg startede NewPub